Vi stängt Magasinet i Vråka för gott!

Vi vill tacka alla gäster och kunder för 3 fantastiskt roliga år!

Framöver återgår vi till försäljning av grönsaker mm vid växthuset!

Välkommen dit!